Yazıhan Atıksu Arıtma Tesisleri Kesin Projesi

Bu projenin amacı, Yazıhan İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E. Nüfus / Debi : 9000 kişi, 1242 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2017

İŞVEREN MASKİ

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ Yazıhan / Malatya

PROJE GALERİSİ