AR-GE Mühendislik Çalışmaları

Atıksuyunuzun modern yöntemler ile arıtılabilirliğinin sağlanması için, laboratuvar çalışmaları ve literatür incelemeleri ile doğru çözümler sunmaktayız.