Tömük Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Hazırlanması Hizmet Alım İşi

Bu projenin amacı, Arpaçbahşiş ve Tömük İlçelerinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E.Nüfus /Debi : 120135 kişi, 20000m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH   2017

İŞVEREN MESKİ

PROJE TİPİ   Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

YERİ   Tömük / Mersin

PROJE GALERİSİ