Su Ürünleri Hali Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Su Ürünleri Halinden kaynaklanan tüm evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E. Nüfus / Debi : 400 kişi, 60 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

İŞVEREN İZSU

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ Buca / İZMİR

PROJE GALERİSİ