S.S. Ör-Koop Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  Süt AAT Proje-İmalat

Bu projenin amacı, Ör-Koop Süt Tesisinden kaynaklanan tüm evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2014/7 Genelgesine göre proje raporunun hazırlanması ve idareye onaylatılması.

E. Nüfus / Debi : 83 kişi, 75 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

İŞVEREN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PROJE TİPİ Kimyasal – Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

YER Nazilli / AYDIN

PROJE GALERİSİ