Regnum Golf Country Bodrum Evleri A.A.T Projesi

Bu projenin amacı, Regnum Golf Country Bodrum Evlerinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2014/7 Genelgesine göre proje raporunun hazırlanması ve idareye onaylatılması.

E.Nüfus /Debi : 192 kişi, 40 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH   2017

İŞVEREN   Muğla İl Çevre Müdürlüğü

PROJE TİPİ   Ardışık Kesikli Reaktör

YERİ   Bodrum / MUĞLA

PROJE GALERİSİ