Passavant-Gemlik Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Bu projenin amacı, Gemlik İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir. Passavant bir Alman Firması’dır ve Ek-1 – Ek-2 belgelerinin olmaması sebebi ile projeyi firmamız yürütmüştür.

Atıksu Arıtma Tesisi projesinin gerekli düzenlemelerini yaparak Atıksu arıtma tesisi proje onayı 2014/7 genelgesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.

E. Nüfus / Debi : 135000 kişi, 20150 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

İŞVEREN BUSKİ

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma

YERİ Gemlik / BURSA