Nayman Suites Yönetimi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Nayman Suites’ten kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2014/7 Genelgesine göre proje raporunun hazırlanması ve idareye onaylatılması.

E.Nüfus /Debi : 76 kişi, 20 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH   2017

İŞVEREN   İzmir İl Çevre Müdürlüğü

PROJE TİPİ   Ardışık Kesikli Reaktör

YERİ Çeşme / İZMİR

PROJE GALERİSİ