Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Mepet Metro Petrol Tesislerinden kaynaklanan tüm evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2014/7 Genelgesine göre proje raporunun hazırlanması ve idareye onaylatılması.

E.Nüfus /Debi : 720 kişi, 20 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH    2017

İŞVEREN    Kırklareli İl Çevre Müdürlüğü

PROJE TİPİ    Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ    Lüleburgaz/Kırklareli

PROJE GALERİSİ