Menteşe Atıksu Arıtma Tesisi

Bu projenin amacı, Menteşe İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E.Nüfus /Debi 2913 kişi,  550 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

iŞVEREN MUSKİ

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ MUĞLA

PROJE GALERİSİ