Proje Açıklaması

Mengen (Bolu) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Mengen İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E. Nüfus / Debi : 10000 kişi, 807 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

İŞVEREN İLBANK A.Ş.

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ Mengen / BOLU

PROJE GALERİSİ