Mahmut Kaya Süt Ürünleri Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Mahmut Kaya Tesisinden kaynaklanan tüm evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı 2014/7 Genelgesine göre proje raporunun hazırlanması ve idareye onaylatılması.

E. Nüfus / Debi : 15 kişi, 125 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH    2017

İŞVEREN    Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

PROJE TİPİ    Biyolojik Arıtma Tesisi

YERİ    Selendi/MANİSA

PROJE GALERİSİ