Kuluncak Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi

Bu projenin amacı, Kuluncak İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E.Nüfus / Debi : 7200 kişi,  994 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2017

İŞVEREN MASKİ

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ Kuluncak / Malatya

PROJE GALERİSİ