Hisarcık (Kütahya) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Hisarcık İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E. Nüfus / Debi : 7600 kişi, 535 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH   2017

İŞVEREN   İller Bankası A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü

PROJE TİPİ   Evsel Atıksu Arıtma Tesisi – Biyolojik Arıtma

YERİ   Hisarcık / KÜTAHYA

PROJE GALERİSİ