Hacıbektaş Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Hacıbektaş İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameleri

E.Nüfus/Debi 9.000 kişi, 1.000 m3/gün

Project Details

TARİH

2016

İŞVEREN

İlbank A.Ş.

PROJE TİPİ

Evsel A.A.T – İleri Biyolojik

YERİ

Hacıbektaş  / NEVŞEHİR

Project Gallery