Foça İlçesi Gerenköy Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi

Bu projenin amacı, Foça İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E.Nüfus /Debi 20.278 kişi,  3.424m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH  2016

İŞVEREN  İZSU

PROJE TİPİ

Evsel A.A.T – İleri Biyolojik

YERİ

Foça / İZMİR

PROJE GALERİSİ