Proje Açıklaması

Davulga (Afyon) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu projenin amacı, Davulga İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Arazi Çalışmaları, Zemin Etüt Çalışmaları, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E.Nüfus /Debi : 6900 kişi,  519 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2017

İŞVEREN Çevre Şehircilik Bakanlığı- İller Bankası A.Ş.

PROJE TİPİ Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ Davulga / AFYON

PROJE GALERİSİ