Bingöl OSB Atıksu Arıtma Tesisi

Bu projenin amacı, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanan tüm evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenen deşarj standartlarına göre arıtılmasını sağlayacak Atıksu Arıtma Tesisi projesinin gerekli düzenlemelerini yaparak Atıksu arıtma tesisi proje onayı 2014/7 genelgesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasıdır.

Yapılanlar : Atıksu Arıtma Tesisi projesinin gerekli düzenlemelerini yaparak Atıksu arıtma tesisi proje onayı 2014/7 genelgesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur.

E. Nüfus / Debi : 1500 kişi, 300 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH 2016

İŞVEREN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PROJE TİPİ Kimyasal ve Biyolojik Arıtma

YERİ Bingöl Organize Sanayi Bölgesi / BİNGÖL

PROJE GALERİSİ