A’zaz Bölgesi Kamp Alanı Atıksu Arıtma Tesisi

Bu projenin amacı, A’zaz bölgesindeki kamp alanına yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi kesin projelendirilmesidir.

Yapılanlar : Ön Proje, Kesin Proje Raporu, Proses – Mimari Projeler, Mekanik Projeler, Statik, Betonarme, Elektrik Projeleri, Metrajlar, Şartnameler

E. Nüfus / Debi : 13200 kişi, 450,00 m3/gün

PROJE DETAYLARI

TARİH    2017

İŞVEREN    World Vision

PROJE TİPİ    Evsel Atıksu Arıtma Tesisi

YERİ    SURİYE

PROJE GALERİSİ