BAKIM VE REVİZYON

Mevcut atıksu arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi

Sistemlerin yenilenmesi

Ekipman bakımlarının yapılması veya değiştirilmesi

Atıksu arıtma tesislerinin rutin aylık kontrollerinin yapılması ve aylık durum tespit raporlarının hazırlanması

Arıza ve eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi